این کالا توسط همبازار بررسی نشده است و اطلاعات آن مورد تایید نیست
کد محصول :
۷۳۴۶۶
وضعیت کالا :
موجود
ماهی شیر

مبلغ :
۳۰,۰۰۰ تومان
تخفیف :
۵,۰۰۰ تومان (۱۷٪)
مبلغ نهایی :
۲۵,۰۰۰ تومان

نظرات کاربران