این کالا توسط همبازار بررسی نشده است و اطلاعات آن مورد تایید نیست
کد محصول :
۷۴۴۱۲
وضعیت کالا :
غیر فعال

فروش بصورت عمده بالای ده کیلوگرم قیمت برای هر کیلوگرم ۲۷۰هزار تومان

نیم تنه برند اصلی کرویت المان

مبلغ :
۲۷۰,۰۰۰ تومان

نیم تنه ورزشی برند استوک اصلی کرویت المان

نظرات کاربران