گالری تک

هدف ما جلب رضایت هم وطن های ما میباشد
آدرس :
تهران - شهر تهران خیابان ازادی خیابان جیهون خیابان مالک اشتر

فروش کالا بدون واسطه فروش مستقیم از تولیدی یا وارد کننده به دست مصرف کننده