خرید آلات موسیقی


معرفی انواع آلات موسیقی

- پیانو:
پیانو دیواری و(Vertical - Upright)
پیانو اسپینت
پیانو کنسول
پیانوی بزرگ
- ویولن
- گیتار:
الكتروآكوستيك
گیتارهای جاز و بلوز
رزوناتور
- ترومپت
- سه تار
- تمبک
- سنتور
- دف
- تار
- کمانچه
- چنگ
- ساکسیفون
- درامز
- قیچک
- تنبور
- قانون
- نی هفت بند
- رباب