خرید اسباب بازی و سرگرمی


راهنمای انتخاب اسباب بازی و سرگرمی

یکی از نیازهای مهم و اساسی کودک، نیاز به بازی و اسباب بازی است. بازی برای کودک همانند آب است برای ماهی. کودک بدون بازی نمی تواند به رشد متعادل و سازنده ای برسد. اسباب بازی شوق زیستن را در وجود کودک برمی انگیزد موجب پرورش قوای جسمی، ذهنی، روانی، عاطفی و اجتماعی کودک می شود. اسباب بازی همچنین موجب می شود که کودک با دنیای بیرون ارتباط برقرار نماید و تجارب خویش را گسترش دهد و با مفاهیم مختلفی همانند رنگ، شکل، اندازه، بالا، پایین و… آشنا شود. اسباب بازی کودکان در هر سنی وسیله و ابزاری است برای پرورش استعداد و توانایی های او است، پس قدم اول برای انتخاب و خرید وسیله بازی برای کودک از چند ماهگی تا چند سالگی در نظر گرفتن سن اوست. انواع بازی های کودکان شامل موارد زیر است:

۱- بازی های جسمی(Physical)

۲- بازی های تقلیدی(Imitative)

۳- بازی های ساختنی(Constructive)

۴- بازی های خلاق (Crative)