خرید جوراب و ساق زنانه


راهنمای خرید جوراب و ساق زنانه

در فصل های بهار و تابستان می توانید از جوراب های ساق کوتاه استفاده نمایید. جوراب های ساق کوتاه باید همراه با کفش های اسپرت پوشیده شود و از پوشیدن آن ها با لباس های رسمی خودداری کنید.
در صورتیکه می خواهید از لباس های رسمی استفاده نمایید از جوراب های ساق بلند استفاده نمایید. به طوریکه هنگامیکه پاهای خود را بر روی پاهایتان می اندازید ساق پایتان مشخص نگردد.
در هنگام انتخاب جوراب به این نکته دقت داشته باشید که رنگ جوراب باید کمی تیره تر از رنگ شلوار انتخاب شود.
از پوشیدن جوراب سفید به همراه لباس های رسمی خودداری کنید. جوراب سفید اسپرت و ورزشی می باشد و به همراه لباس های ورزشی باید پوشیده شود.
در فصل گرما استفاده از کفش های کالج افزایش می یابد. به همراه این کفش های از جوراب های مخصوص استفاده نمایید.