خرید خواروبار


تعریف خواربار فروشی اینترنتی

یک خواربار فروشی اینترنتی، در واقع یک شرکت آنلاین است که به تعدادی از خواربارفروشی های سنتی این امکان را می‌دهد تا محصولات خود را در دنیای اینترنتی به فروش برسانند و این خواربارفروش اینترنتی، تدارکات لازم را برای ارسال محصولات به مشتریان فراهم می‌نماید. البته ممکن است خواربارفروش اینترنتی، محصولات فروشگاه سنتی خود را نیز از طریق کانال اینترنتی به فروش برساند.
بسیاری از خواربارفروشی های سنتی، در قیمت گذاری‌ها، همان قیمتی را بر روی محصولات می‌گذارند که در فروشگاه سنتی خود آن را عرضه می‌کنند. اما برخی دیگر نیز برای این‌که از پس هزینه های فروش اینترنتی برآیند، قیمت‌ها را اندکی بالاتر قرار می‌دهند تا هزینه‌های آن‌ها را پوشش دهد.