خرید خودروهای خارجی


9 نکته مهم خرید خودروهای خارجی

1- بررسی مشخصات فنی و میزان سوخت خودرو
2- حتماً پیش از خرید با خودروی موردنظر رانندگی کنید.
3- در انتخاب خودرو بین خودروهای داخلی و خودروهای خارجی دقت کافی داشته باشید.
4- در خرید خودرو شرایط و نحوه پرداخت را به‌دقت بررسی کنید.
5- به شرایط حقوقی تنظیم سند قرارداد دقت داشته باشید.
6- زمان تحویل خودرو مهم است
7- بررسی بدنه خودرو
8- بررسی صدای موتور و جعبه‌دنده
9- بررسی کولر خودرو