چایی و نوشیدنی ایرانی

چایی ایرانی گرما بخش خانه ایرانی
شماره تماس :
۰۹۱۳۲۳۲۰۸۵۲
آدرس :
اصفهان - نجف آباد - اصفهان

تخفیف 30 درصد برای خریدهای بین 3 تا 5 میلیون
تخفیف 40 درصد برای خریدهای بالاتر از 5 میلیون تا 7 میلیون
تخفیف 45درصد برای خریدهای بالاتر از 7 میلیون تا 13میلیون
تخفیف 50درصد برای خریدهای بالاتر از 13 میلیون