جوجه کشی Diamond

شماره تماس :
۰۹۳۰۴۲۸۶۶۹۲
آدرس :
گیلان - رشت - رشت_تختی،باقرآباد،بم بست منصور