اطلاعات این محصول مدت طولانی است که بروزرسانی نشده است، لطفا قبل از خرید، با فروشنده هماهنگ کنید
کد محصول :
۷۶۱۹۰
وضعیت کالا :
غیر فعال

قیمت کالا به ازای هر لیتر است و در گالن های 1 لیتری، 4لیتری، 20 لیتری قابل ارائه میباشد

محلول استینا ۴۰۰ با ۹۸% ماده آلی در ماده خشک، یک نیمه هادی بیوالکتریک می باشد و بصورت یک محرک زیستی مناسب جهت افزایش عملکرد باکتریهای خاک و همچنین افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) در خاک بکار می رود.

مبلغ :
۱۸,۲۰۰ تومان

محلول استینا ۴۰۰ با ۹۸% ماده آلی در ماده خشک، یک نیمه هادی بیوالکتریک می باشد و بصورت یک محرک زیستی مناسب جهت افزایش عملکرد باکتریهای خاک و همچنین افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) در خاک بکار می رود.

استفاده همزمان این محصول با محلول اسیل C5 منجر به ریشه زایی مناسب و افزایش ماده آلی خاک می گردد که جایگزین مناسبی برای اسیدهای هیومیک می باشد.

مزایا محصول:

کاهش PH و قلیاییت کل در خاک
کاهش شوری خاک
افزایش ظرفیت تبادل کاتییونی (CEC)

روش مصرف :

همراه با آب آبیاری براساس غلظت معین محلول استینا 400، همراه با آب آبیاری مصرف می شود. این محصول در انواع روش های آبیاری (غرقابی، بارانی، غرقابی و..) قابل مصرف است.

برای اطلاع از قیمت با دفتر ما تماس بگیرید: (09163725564) و (09356051065)


Stina 400 Solution

Stina 400 solution with 98% organic matter in dry matter is a bioelectric semiconductor and is used as a suitable bio-stimulant to enhance soil bacterial performance as well as increase cation exchange capacity (CEC) in soil

Simultaneous use of this product with Oseal C5 solution leads to proper rooting and increased soil organic matter, which is a good alternative to humic acids

(For the price, contact (f.asilzadeh@gmail.com
1 رای

نظرات کاربران